Monarchia

A nap metszete

2013.09.13. | Szerző: Tamás J. Bertalan | Címkék: inkvizíció instagram nap metszete

instagrammin3.pngÚjfent ránk virradt a méltóságteljes szimbólumok kora

2013.09.03. | Szerző: Tamás J. Bertalan | Címkék: logó mnb nemzeti színház

Öröm töltheti el minden józan gondolkodású és magasb esztétikai itélő képességgel megáldott hazánkfiának kebelét, minthogy olybá tűnik, hosszú évek céltalan szellemi tévelygése után nemzeti intézményeink visszataláltak a számukra kijelölt helyes útra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ama tény, hogy ez elmúlt időkben két jeles műintézményünk is megváltoztatta nevének általános írásmódját és szimbolikáját, így letérvén a gyalázatos modern ízlésrombolás útjáról a jóval fennköltebb antik értékeszmény magasztos céljai felé. Lássuk hát, mint mozdult el az ízlés a kívánatos irányba az elmúlt időkben!

nszold.png

Itt látható nemzetünk teátrumának előző, minden ép ízlésű ember számára viszolyogtató emblemája. Viszkető kórságra emlékeztető pöttyök mutatják a szellemi romlottságot, melyben ez a nemkívánatos ábrázolás fogant. A kommün vöröse találkozik itt a nyugatias életvitel romlottságának ördögi feketéjével.Orcátlan dalnokok Vasvármegye székesfővárosában

2013.08.29. | Szerző: Pereszlényi Péter Pál | Címkék: szombathely bűnügy savaria karnevál

Az ékességes Savária emlékezéséből karikírozott népmulattatás keserves történések által esett csúffá. Nevesül koldus purdék zenebonálták gyalázatossá az megyei székesfőváros mulatságtól pompázó flaszterjét.

coppepper.png

A gaz latrok csűrdöngöltek éjnek évadján, s tánckarnevállá torkolták a pompás hangulatú megemlékezést. Rettenetes macskajátékukkal szerfelett otrombán meggyalázták Szombathely népének éjszakáját s sokadik perlekedésre sem átallottak tovább ricsajozni.

A csendőrök szerencsére időben cselekedték meg a rendbontás elfolytásit, s hamarjában vetették kalodába a ripacs muzsikusokat. A Megyei Rendfenntartók Tanácsa királyi okiratban tevén haragjának bizonyságáról téteményt, s a csendőrség részirül foganasotitott tetteket jóváhagyásárul biztosítá. 


Lejegyezte: gróf Obersovszky PéterBecstelen táncz revü a világi varietében

2013.08.28. | Szerző: Pereszlényi Péter Pál | Címkék: meme miley cyrus vma

Az ifjúságot szerfölött megható Kabaré Előadók Amerikánus koronázása esett nemrégiben. Pompázatos díszítmények közepette parádézott a nagyvilág dalnoki veleje, a morze kurír mégis a rakoncátlan Mademoiselle Miley Cyrus de Montana kuplé tánczától volt hangos.

miley-cyrus.png


Az orczátlan céda nem átallotta még a bokáját is felfedni a nagyérdemű előtt!


A régmúlt hiedelmei szerint a komoly s kevés beszédű tánczos és dalnok leányt kifordította jelleminek szokásábul a pompázatos világlátás, s a porond megett mérgezett kemikáliák állandó kebelezése rontották fesletté. Indiai s még távolibb világok porait hinté lelkének romlása végett. Egyes hírvivők láták, hogy khinai ópiát barlangok állandó vendége.  

Borzasztó s barbár feslettsége a varieté teljes népességét megzavará s a morze kurír mindenségét arra sarkaltatta, hogy vicczes karikírozás által becstelenítse tovább de Montana kisasszony hírnevét.   Alpesi betyárokat fülelt le a császári és királyi csendőrség

2013.08.27. | Szerző: Tamás J. Bertalan | Címkék: rendőrség bűnügy 444

csendor.png

"Ide lőjjé', Chandler!"


A magyar csendőrség osztrák detektivekkel karöltvén csapott le a Lajtán túl fosztogató bitangokra. A lefülelt betyárok bizony hazánkfiai, kik rossz hírönket vívén a nagyvilágba összvesen 625 ezer európai pengő értékben oroztak el velocipédeket, gőz- és és villanymasinákat, eszcájgokat és esztergákat. Hála bűnüldöző szerveink állhatatos munkájának, valamint a királyi és császári igazságszolgáltatás kiválóságának, a három csoportot kitevő pribékek többet nem fosztogatják büntetlenül ártatlan családok pitvarát és csűrjeit!A köztesháló mától hetilap leszesz

2013.08.27. | Szerző: Chat Géza | Címkék: internet

A világot szövevényesen behálózó web - bármit is jelentsen - a periodika piacán is megmérettetik. Nem bohózat ez, bár kacagtató maga a tudat, hogy a dicső második évezredben a köztesháló papírra vetését vélik grandiózus ideának. A frissibe megjelenő fámák szanálva lesznek közhírré téve és a holdhónapot negyed részekre szaggatva fognak rendre napvilágot látni, ily módon az aktualitás okafogyottá válik. Evidens, hogy másnak is eszébe ötlött már az a teória, hogy nyomdaipari masinákon átszűrve prezentálja a közteshálót, de ő ebből csak tárlatot és nem heti hírfolyamot áhított kreálni, mivel előbbi nemes eszmét tükröz, utóbbi inkább eleve elvetélt botorság.A nap dagerrotípiája

2013.07.26. | Szerző: Tamás J. Bertalan | Címkék: szóvicc slayer omnibusz

slayeromnibusz.jpg

A fönti fotográfiát a KalapácsVilág lapjain tanáltuk az orczaenciklopédiában. Az amerikai férfi énekegyüttes tagjai korunk modern közlekedési eszközével poseurködnek.Közhírré tétettek az egyetemre kerülés mércéi

2013.07.25. | Szerző: Tamás J. Bertalan | Címkék: felvételi ponthatárok 2013

Székesfővárosunkban kidobolásra került, hogy az universitasokra aspiráló, a reáltanodákat és gymnasiumokat elhagyó nebulóknak osztályozataik alapján miféle hely dukál az felső oktatásban. 


felveteli.png


Nagy számú jelentkező
kedélyei csitultak vagy épp horgadtak föl szerda estve, amidőn a nagy nyilvánosság előtt, vagy épp a távirdán keresztül megesmérték az egyetemekre való bejutás elé támasztott kitételeket. A tavalyi esztendőhöz képest szolídabb számadás készült idén, így a gyengébb bizonyítványt produkáló deákok is bebocsájtást nyerhetnek a scientiariumokba. Legfölsőbb határt a Mátyás királyunknak emlékét őrző egyetemünk szabta leendő szeminaristái elé, mely határ azonban így is alulmarad a korábbi esztendő kívánalmaival szemben. A leendő orvosdoktorok és a jogi doktrínák iránt vonzalmat érző növendékek is könnyedebb elvárásokkal szembesültek, így aztán a nagy örvendezés közepette szinte kivirult az ifjúság, minthogy a tudatlanság terhe vállukról imígyen lekerült.Új fölvételekkel bővült a komponistává lett direktor repertoárja

2013.06.26. | Szerző: Tamás J. Bertalan | Címkék: david lynch

THE-BIG-DREAM-COVER-2.jpgLincs Dávid, a neves ámerikánus mozgóképszínházi direktor oly míves alkotások után, mint az Elveszett postaút, vagy A bolygó mulhollandi egyre inkább a gramofonművészet irányába látszik tendálni, minthogy a komponálás csínjait maga is ismeré, és a villanypianínóval is jól bánék. Első, Őrült bohózatos idő című hangzóanyaga után új viaszkorong kiadására készül, Az nagyságos álom címmel. A mű fedlapján egy ménkű sújtotta ember látható, az első közteshálóra került fölvételen pedig a híres dízőz, Lykke Li áriázik.A törvényszék elutasítá a Nemzeti Párosfarkú Ebek pártját

2013.06.25. | Szerző: Pereszlényi Péter Pál | Címkék: bíróság kétfarkú kutya párt

noketfarku.jpgA Székesfővárosi Törvényszék eltiltá az viczes titulusában tetszelgő Nemzeti Párosfarkú Ebek egyletét. Indoklásul azt mondá az osztrák Birodalmi Tanács és a magyar Országos Gyülekezet, miszerint nem tűri sorai közt a népet kackiás srófokkal butító nyelvelőket. A divatozó rendszert fontolóul véve változtatni tessék tehát jelzetüket, s megyénként is üdvösebb névre váltassék - e tétel a felsőbbség törvényileg óhajtott kérelme. Az m. kir. törvénykezők ilyenforma véleményezetet porcióznának részükre, s imígyen érvényesíték hitelüket a nép előtt. Mégis a nagyúri tömörület háborgásátúl visszhangozott az esti rikkancsok pofázmánya, minthogy üdvös intézményük régrül szalajtott nevezetét csak mostan észlelék. Értetlen ácsorgásukkal tűntetve az hírlapok csoportjait összegyűjtének s talányos felhangokkal figurázának ki az m. kir. bíróság intézményit, s királyi jogembereiknek tevékeny működését garantálva állanak harcba istentől való joguk biztosítására.süti beállítások módosítása